Anna fra HappenStancie har modtaget en pakke og købt tre bøger.